We create Festivals Bridges between cultures and nations

O FONDU

Nadační Fond THE FESTIVAL BRIDGES byl založen v roce 2010 v Praze. Posláním Nadačního Fondu THE FESTIVAL BRIDGES je všestranná podpora umělecky nadaných dětí a mládeže, rozvoj a posílení mezinárodních kulturních vztahů prostřednictvím organizování kulturních výměn, soutěží, festivalů a koncertů, aby se vytvářelo vhodné tvůrčí prostředí pro setkávání mladých umělců, které bude propagovat a prezentovat Českou republiku jako mezinárodní evropské kulturní centrum pro aktivity dětí a mládeže z celého světa.

Soutěže a festivaly umělecké tvořivosti dětí a mládeže přispívají k zachování a oživení národní kultury, k výměně zkušeností, k vzniku nových tradic, k posílení mezinárodních vztahů a spolupráci.

Účast na festivalu nebo soutěže je nejen nezapomenutelnou událostí, která přináší radost z umění, nové zkušenosti a kontakty, ale také je příležitostí vystoupit v nejlepších koncertních síní před uznávanou porotou, a předvést výsledky své práce před publikem!

Naše soutěže a festivaly jsou určené pro začínající umělci.

Těšíme se na Vaši účast!

Organizační struktura Nadačního Fondu

Zřizovatel: TAYLIS s.r.o., Sazovická 455/26, 155 21 Praha-Zličín, IČ: 279 52 550

Správní rada:

Předseda: Ing. Yulia Tomachek

Sídlo fondu: Sazovická 455/26, 155 21 Praha-Zličín

Provozovna: Senovážné nám. 6, Praha 1

Bankovní spojení: Bank code: 0100
Account No. EURO: 43- 5898940287/0100
IBAN: CZ9501000000435898940287
SWIFT (BIK): KOMBCZPPXXX

Kontakt: festivalbridges@email.cz

Zápis: Nadační fond zapsán v nadačním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 806, IČ: 247 50 042