PROPOZICE

PROPOZICE MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE A FESTIVALU „FESTIVALOVÉ MOSTY PAŘÍŽE“

 1. Pořadatele soutěže a festivalu „FESTIVALOVÉ MOSTY PAŘÍŽE“:
  Pořadatelem je Nadační Fond THE FESTIVAL BRIDGES ve spolupráci s
  Centrem uměleckých, kulturních a sportovních programů pro děti a mládež TAYLIS s.r.o.
  (Praha, Česká republika)
 2. Organizační řad soutěže a festivalu:
  2.1. Soutěž probíhá formou přehlídky soutěžního vystoupení v sále za přítomnosti poroty a veřejnosti. Vstup na soutěžní vystoupení pro veřejnost je zdarma.
  2.2. Přípravou a organizaci soutěže a festivalu je pověřen organizační výbor soutěže a festivalu.
  2.3. Dramaturgický plán soutěže, rozpis jednotlivých kategorií bude přípraven před zahájením soutěže a festivalu, ihned po zpracování všech došlých přihlášek. Jednotlivá pořadí vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, a to zpravidla v předvečer soutěže, po zapracování aktuálních změn. Pořadí vystoupení v soutěži závisí na věku účastníků (od mladších ke starším věkovým skupinám).
  2.4. Celkový rozsah zkoušky pro každého účastníka je maximálně 3-4 minuty pro sólisty a 6 minut pro skupiny. Pod zkouškou se rozumí akustická a prostorová zkouška scény, kontrola zvukových nahrávek a technického zařízení.
  2.5. Kromě hlavní soutěžní kategorii soutěžící interpreti se mohou přihlásit do doplňkové soutěžní kategorie za podmínek stanovených pro jednotlivé kategorie.
  2.6. Předávání diplomů a cen se koná na Gala koncertu. Program slavnostního Gala koncertu určuje organizační výbor na základě rozhodnutí poroty.
  2.7. Rozhodnutí poroty jsou konečná.
 3. Zařazení do věkových kategorií:
  3.1. Soutěž je určena sólistům, souborům a tvůrčím skupinám mladých umělců do 26 let z celého světa.
  3.2. Soutěžní vystoupení probíhá v následujících věkových skupinách: od 6 do 8 let, od 9 do 12 let, od 13 do 15 let, od 16 do 18 let, od 19 let a starší.
 4. Soutěžní kategorie, discipliny a pravidla:
  4.1. INSTRUMENTÁLNÍ TVORBA (klasická, jazz, lidová, součastná)
  – Sólové nástroje, komorní soubory (duo, trio, kvarteto, kvinteto), orchestry
  Soutěžící v kategorii „Instrumentální tvorba“ mohou představit jednu nebo více skladeb (příp. jejích část) podle vlastní volby v celkovém rozsahu maximálně 7 minut.
  4.2. VOKÁLNÍ TVORBA (klasický zpěv sólový a komorní, lidový zpěv, sborový zpěv, jazz, show kapely, autorská píseň)
  – Sólo a duety, vokální soubory a skupiny, pěvecké sbory
  Soutěžící v kategorii „Vokální tvorba“ mohou představit jednu nebo dvě vokální skladby (příp. jejích část) podle vlastní volby v celkovém rozsahu maximálně 7 minut.
  Podmínkou v této kategorii je provedení jedné vokální skladby v cizím jazyce, stejně jako výběr repertoáru v souladu s úrovní mezinárodní soutěže!
  4.3. CHOREOGRAFIE (klasický tanec, lidový tanec, současný tanec, společenské tance, hip-hop, break dance, street dance)
  – Sólo, duety, taneční skupiny a studia
  Soutěžící v kategorii „CHOREOGRAFIE“ mohou představit jednu nebo dvě taneční skladby, Rozsah skladby taneční skupiny max. 10 minut, jednotlivci 8 minut.
  4.4. DIVADLO (dramatické divadlo, komedie, hudební divadlo, loutkové divadlo, akademické divadlo, divadelní miniatury, ukázky z divadelních her, recitace)
  Soutěžící v kategorii „DIVADLO“ mohou představit jednu inscenaci (časový limit 10 minut). U jednotlivců recitace“ trvání soutěžního programu (monology, výňatky z děl) na 6 minut.
  4.5. FOLKLÓR (lidové soubory a sólisté představují soutěžní vystoupení, které jsou založeny na folklorních tradicích a rituálech).
  Folklorní soubory a sólisté představují soutěžní vystoupení v celkovém rozsahu do 10 minut.
  4.6. MÓDA A MÓDNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ
  – Mladí módní návrháři, módní domy, divadla módy
  Mladí módní návrháři v soutěžním programu představují dvě kolekce. Každá kolekce může mít do 10 modelů. Celkový rozsah soutěžního vystoupení je 10 minut.
 5. Hlavní technické požadavky:
  5.1. Zvukové nahrávky určené pro soutěžní vystoupení musí byt výhradně na MD nebo CD nosičích (audio nebo CD-R) v audio formátu profesionální kvality. Nelze nahrávat v MP3 a MP4. Zvukové nosiče formátu CD + R / CD + RW / DVD + RW nejsou akceptovány!
  Každá nahrávka musí byt podepsaná (jméno soutěžícího a název skladby).
  5.2. Soutěžící v kategorii „VOKÁLNÍ TVORBA“ mohou používat „minusové“ zvukové nahrávky. Zpěv na playback není přípustný!
 6. Kritéria pro hodnocení soutěžních vystoupení:
  Porota hodnotí jednotlivá vystoupení bodováním formou diskuze s důrazem na:
  6.1. Kritéria hodnocení v kategorii „INSTRUMENTÁLNÍ TVORBA“:
  – Věrnost notovému zápisu
  – Technická úroveň hry
  – Přednesová stránka (osobitost interpretace)
  – Stylovost a výstavba skladby (interpretovo přihlédnutí k souvislostem a době vzniku skladby)
  6.2. Kritéria hodnocení v kategorii „VOKÁLNÍ TVORBA“:
  – Tón, síla a barva hlasu;
  – pěvecká technika, čistota intonace a zvuku;
  – Složitost repertoáru, smysl pro rytmus, schopnost používat mikrofon
  – stylová interpretace a hudební vyspělost přiměřenou dané kategorii;
  6.3. Kritéria hodnocení v kategorii „TANEC / CHOREOGRAFIE“:
  – výběr taneční skladby, tj. volbu hudební předlohy (emocionální podněty, umělecká hodnota), její přiměřenost a vhodnost pro taneční zpracování danou věkovou skupinou, volbu námětu, tj. vazba obsahu a charakteru tance na hudební předlohu, hravost, poetičnost, dramatičnost, humor;
  – choreografické zpracování, tj. volbu tanečních prvků, jejich přiměřenost a vhodnost vzhledem k věku účinkujících, vyjádření hudby a námětu, prostorové členění, celkový dojem (zajímavost, nápaditost);
  – provedení, tj. úroveň taneční techniky, hudební cítění, prostorové cítění, vzájemné vztahy a celkový taneční projev (přirozenost, kultivovanost, jistota, přesnost, zaujetí);
  – výtvarnou stránku taneční skladby, tj. vhodnost, funkčnost a estetickou kvalitu kostýmů (tvar, barvy), rekvizity, doplňky, scénu, světlo (vkusné podtržení námětu), charakter tance, choreografie, u jednotlivců taneční role;
  – kvalitu hudebního doprovodu.
  6.4. Kritéria hodnocení v kategorii „DIVADLO“:
  – umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy
  – vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci
  – metodu práce a tvořivý přístup vedoucího souboru (režiséra)
  – přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.
  6.5. Kritéria hodnocení v kategorii „FOLKLÓR“:
  – originalita použitého folklórního materiálu, umělecká hodnota;
  – zachování lidových rituálů a tradic;
  – originalita kostýmů a doplňků.
  6.6. Kritéria hodnocení v kategoriiMÓDA A MÓDNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ „:
  – Autorská originalita a jedinečnost designu;
  – Tvořivost, umělecký vkus a znalost módy, hledání osobitého stylu;
  – Technická složitost zpracování materiálu;
  – Integritu složeného obrazu odběru;
  – hudební doprovod;
 1. Vyhlášení vítězů a předávání cen:
  Vyhlášení výsledků soutěže festivalu probíhá na závěr, zpravidla v poslední den soutěže až po skončení všech soutěžních vystoupení. Všichni soutěžící dostávají medaile soutěže.
  Porota může v každé kategorii udělit „Čestné uznaní“, a takže první, druhou a třetí cenu. Nositelé těchto cen získávají titul „Laureát soutěže“. Porota rovněž může udělit „Grand Prix“ pro absolutného vítěze soutěže na základě mimořádného výkonu. Absolutní vítěz soutěže a festivalu „FESTIVALOVÉ MOSTY PAŘÍŽE“obdrží Velkou cenu festivalu a diplom Grand Prix.
 2. Závěrečná ustanovení:
  8.1. Odesláním přihlášky dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi soutěže „FESTIVALOVÉ MOSTY PAŘÍŽE“souhlas s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci soutěže a k umístění na oficiálních stránkách soutěže.
  8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit propozice z organizačních důvodů.
 3. Registrační poplatek za účast v hlavní soutěžní kategorii:
  35,-Euro / účastník skupiny a souboru
  50,-Euro / sólista (sólové vystoupení a duety)
  Příplatek za účast v doplňkové soutěžní kategorii: 15,-Euro / účastník skupiny a souboru a 25,-Euro / sólista (sólové vystoupení a duety)